menu
 
   
   
flash
ประวัติบริษัท UWC 
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC ก่อตั้งขึ้นในปี 2510 ในนาม บริษัท เอื้อวิทยาเครื่องอุปกรณ์ จำกัด หรือ
UWECO ด้วยทุนจดทะเบียน 14,000,000 บาท โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม
ตลอดหลายปีของการทำงานอย่างจริงจัง และความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทำให้ “ เอื้อวิทยา ” ได้เติบโตขึ้นตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม
 
 ปี 2524
ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตขึ้นที่ ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจหลัก บริษัทมีความภูมิใจในความสามารถในการออกแบบ และการผลิตโครงสร้างเหล็ก เช่น เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม และบริการรับชุบสังกะสีโครงสร้างเหล็กและชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมนี้
 
สืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยสองครั้งในปี 2527 และปี 2540 บริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์
ดังกล่าว และมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในส่วนของผู้ถือหุ้นและทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารถึงสองครั้ง แต่วัฒนธรรมองค์กรและความมุ่งมั่นที่มีต่อลูกค้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง
 
 ปี 2548
บริษัทได้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญเติบโตในอนาคต โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ใช้อักษรย่อ UWC เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณะชนยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2551 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450,008,000 บาท มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 250,504,000 บาท และยังมีส่วนที่เตรียมไว้สำหรับนักลงทุนทั่วไป
ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ CEN บัดนี้ “เอื้อวิทยา” พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต
 
จากการผลิตโครงสร้างเหล็ก และบริการชุบสังกะสี บริษัทสามารถขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ เช่น การก่อสร้าง ทั้งในภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ำ ฯลฯ นอกจากการเป็นผู้ผลิตรายสำคัญ ของระบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศแล้ว ยังมีแผนการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมธุรกิจพลังงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศไทยได้ตระหนักถึงภาวะความขาดแคลนก๊าซและน้ำมันที่กำลังจะมาถึง นักลงทุนจำต้องพิจารณาถึงการอนุรักษ์ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหลักของการลงทุนในโครงการต่างๆ เอื้อวิทยา เล็งเห็นว่า เป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจนี้ที่จะเป็นธุรกิจหลักซึ่งจะเติบโตได้ในอนาคต
 
 
 วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการผลิตโครงสร้างเหล็ก พลังงาน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยจะรักษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บริษัทตระหนักถึงความมั่นคง ความรับผิดชอบ และให้ผลกำไร
 
 พันธกิจ
- การพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องและการประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์
  และบริการของเรา
- จัดเตรียมและเพิ่มทุนให้เพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ค้นหา เข้าใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- สร้างกำไรและผลตอบแทนที่สูงกว่ากว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจประเภทนี้
- ให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปฏิบัติต่อพนักงานของเราอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
- มีแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถของทรัพยากรบุคคล
- สำรวจโอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศ
- ให้การสนับสนุนทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของเรา
 
< ย้อนกลับ 
 
group link