งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

 

UWC จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 นำโดย นายวุฒิชัน ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริหาร (คนที่ 4 จากซ้าย) พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ (คนที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการและนายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา (คนที 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นมีมติเสียงข้างมากเห็นด้วยในการออกหุ้นกู้ วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อนำไปดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

Picture5

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →