งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลงทุนในโรงไฟฟ้าบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไอโอพาวเวอร์ จำกัด และบริษัท สตึกไอโอแมส จำกัด มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 17.4 เมกะวัตต์ ณ โรงแรมมณเทียร ริเวอร์ไซด์ เมื่อ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →