บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ได้รับงานผลิต Substation หรือสถานีไฟฟ้าย่อย

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ได้รับงานผลิต Substation หรือสถานีไฟฟ้าย่อย

head-sub-news03

จากการประมูลงานSubstation ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGAT บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ได้รับงานผลิต Substation หรือสถานีไฟฟ้าย่อย จากพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่น ที่ชนะการประมูลงานในครั้งนี้ จำนวนงานที่ได้รับมูลค่า 7,400,000 บาท


Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →