กิจกรรม

Activities

UWC ร่วมงาน mai Forum 2019

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) โดยนายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการ สานพลัง…พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และพันธมิตร แถลงข่าวการมอบเงินทุน ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม CSR แสงแห่งรอยยิ้ม

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการ CSR แสงแห่งรอยยิ้มของโรงไฟฟ้า สตึก ไบโอแมส และยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส ในกลุ่มบริษัท เอื้อวิทยา ...
อ่านเพิ่มเติม

คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เข้าดูงานโรงไฟฟ้า จ.บุรีรัมย์

คณะครู และนักศึกษาวิทยาลัย เทคนิคบุรีรัมย์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้า จ.บุรีรัมย์ ของ บมจ.เอื้อวิทยา ...
อ่านเพิ่มเติม

UWC ร่วมงาน mai Forum 2017

นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงไฟฟ้า สตึกไบโอแมส ร่วมสนับสนุนท้องถิ่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560

โรงไฟฟ้า สตึกไบโอแมส โรงไฟฟ้าของบมจ. เอื้อวิทยา ร่วมสนับสนุนท้องถิ่นที่ตั้งโรงไฟฟ้า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 ณ อบต.ดอนมนต์ อ.สตึก ...
อ่านเพิ่มเติม

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →