กิจกรรม

Activities

การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN รุ่นที่ 2

โรงงานร่มเกล้า ได้จัดอบรมการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN รุ่น 2 โดยวัตถุประสงค์ ในการจัดอบรม KAIZEN เพื่อพัฒนาระดับความสามารถของพนักงาน ให้การทำงานให้น้อยลง ...
อ่านเพิ่มเติม

รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บมจ.เอื้อวิทยา ได้มีการตรวจระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ...
อ่านเพิ่มเติม

การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา โรงงานร่มเกล้าจัดอบรมพนักงานหัวข้อ การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ด้วย KAIZEN โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระดับความสามารถของพนักงาน ให้การทำงานน้อยลง และมีความปลอดภัย ...
อ่านเพิ่มเติม

UWC ร่วมงาน mai Forum 2019

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) โดยนายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการ สานพลัง…พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และพันธมิตร แถลงข่าวการมอบเงินทุน ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม CSR แสงแห่งรอยยิ้ม

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการ CSR แสงแห่งรอยยิ้มของโรงไฟฟ้า สตึก ไบโอแมส และยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส ในกลุ่มบริษัท เอื้อวิทยา ...
อ่านเพิ่มเติม

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →