คณะกรรมการบริหาร

head-team1-1

คณะกรรมการบริหาร

Contact Us

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหาร

นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา
กรรมการผู้จัดการ
สายปฎิบัติการโรงไฟฟ้า

นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการผู้จัดการ
สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชี การเงินและบริหารองค์กร

นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
กรรมการบริหาร

นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ์
กรรมการบริหาร

นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
กรรมการบริหาร

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →