คณะกรรมการบริหาร

head-team1-1

คณะกรรมการบริหาร

Contact Us

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหาร

นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา
กรรมการผู้จัดการ
สายปฎิบัติการโรงไฟฟ้า

นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการผู้จัดการ
สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชี การเงินและบริหารองค์กร

นายลาดหญ้า อูริยา
รองกรรมการผู้จัดการ
สายพัฒนาธุรกิจและกิจการเชื้อเพลิง

นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
กรรมการ

นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
กรรมการ

Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
  • detailed
  • pixels
  • diagonal-noise
  • swoosh_bw
  • swoosh_colour
  • beach
  • sundown
View all options →