คณะกรรมการบริหาร

head-team1-1

คณะกรรมการบริหาร

Contact Us

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
รักษาการประธานกรรมการบริหาร

นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการผู้จัดการ
สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชี การเงินและบริหารองค์กร

นายโชคชัย เนียมรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจเสาส่ง

นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
กรรมการบริหาร

นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ์
กรรมการบริหาร

นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
กรรมการบริหาร

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →