คณะกรรมการบริหาร

head-team1-1

คณะกรรมการบริหาร

Contact Us

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหาร

นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา
กรรมการผู้จัดการ
สายปฎิบัติการโรงไฟฟ้า

นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการผู้จัดการ
สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชี การเงินและบริหารองค์กร

นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
กรรมการ

นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
กรรมการ

Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
  • detailed
  • pixels
  • diagonal-noise
  • swoosh_bw
  • swoosh_colour
  • beach
  • sundown
View all options →