คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เข้าดูงานโรงไฟฟ้า จ.บุรีรัมย์

 

คณะครู และนักศึกษาวิทยาลัย เทคนิคบุรีรัมย์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้า จ.บุรีรัมย์ ของ บมจ.เอื้อวิทยา 

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →