งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บมจ.เอื้อวิทยา จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นำโดย นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 4 จากซ้าย) และนายอัชดา เกษรศุกร์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →