ผู้บริหารจากประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชม บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารจากประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชม บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร UWC นำโดยคุณพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า และคุณธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร ให้การต้อนรับผู้บริหารจากประเทศบังคลาเทศ บริษัท Green Engineering and Development Ltd. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และหารือโครงการพลังงาน เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →