รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

     เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บมจ.เอื้อวิทยา ได้มีการตรวจระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ประจำปี ณ โรงงานร่มเกล้า
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ดีสม่ำเสมอและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น
     เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ จาก SGS (Thailand) Limited International Certification Service

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →