Slider X500 วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

รูปภาพ1edit
business-strategy-success-target-goals_1421-33

วิสัยทัศน์


 

เป็นผู้นำในธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในภูมิภาคอาเซียน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน

พันธกิจ


 

1

ขยายกำลังการผลิตของธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคมรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการ
2

ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อการดำเนินงานและการจัดการที่ดียิ่งขึ้น
3

เสริมสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
4

จัดหาโครงการพลังงานที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ยั่งยืนและความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →