head-vision1-1

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

รูปภาพ1edit
slide-vision2

วิสัยทัศน์


 

เป็นผู้นำในธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในภูมิภาคอาเซียน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน

พันธกิจ


 

1

ขยายกำลังการผลิตของธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการ

click the edit button

2

ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อการดำเนินงานและการจัดการที่ดียิ่งขึ้น

click the edit button

3

เสริมสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

click the edit button

4

จัดหาโครงการพลังงานที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ยั่งยืนและความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้

click the edit button

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →