โครงการ สานพลัง…พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และพันธมิตร แถลงข่าวการมอบเงินทุน 1,500,00 บาท สนับสนุน โครงการ “สานพลัง…พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย”

 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเข้าใจและการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง โดยได้ร่วมกันออกแบบและจัดพิมพ์สมุดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) มอบให้แก่ผู้ป่วยจำนวน 13,000 ราย ในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะช่วยบันทึกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →