โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดบุรีรัมย์ (2โรง)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดบุรีรัมย์ (2โรง)

ชื่อโครงการ: SATUEK BIOMASS & UWC AMPHAN BIOMASS
สัดส่วนการถือหุ้น:              100%
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ที่ตั้ง: อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
กำลังการผลิตติดตั้ง :        17 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 923 ล้านบาท
รับรู้รายได้ : Q2 – Q3/2560
   

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →