โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดบุรีรัมย์ (2โรง)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดบุรีรัมย์ (2โรง)

ชื่อโครงการ: SATUEK BIOMASS & UWC AMPHAN BIOMASS
สัดส่วนการถือหุ้น:              100%
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ที่ตั้ง: อำเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์
กำลังการผลิตติดตั้ง :        17 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 923 ล้านบาท
รับรู้รายได้ : Q4/2559 – Q1/2560Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
  • detailed
  • pixels
  • diagonal-noise
  • swoosh_bw
  • swoosh_colour
  • beach
  • sundown
View all options →