โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนครราชสีมา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโครงการ: ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
สัดส่วนการถือหุ้น:              100%
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ที่ตั้ง: อำเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา
กำลังการผลิตติดตั้ง :        9.9 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 525 ล้านบาท
รับรู้รายได้ :
Q4/2558
   
กันยายน 14, 2018

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →