โครงการ ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส และสตึก ไบโอแมส

โครงการ ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส และสตึก ไบโอแมส
ชื่อโครงการ: ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส และสตึก ไบโอแมส
สัดส่วนการถือหุ้น:              100%
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าชีวมวล
ที่ตั้ง: อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
กำลังการผลิตติดตั้ง :        9.5 เมกะวัตต์, 7.5 เมกะวัตต์
   
   
กันยายน 14, 2018

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →