โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพและแปรรูปพืชพลังงาน จังหวัดขอนแก่น

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพและแปรรูปพืชพลังงาน จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล

ชื่อโครงการ: Paradise Green Energy
สัดส่วนการถือหุ้น:              60%
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ
ที่ตั้ง: อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
กำลังการผลิตติดตั้ง :       1 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ :  250 ล้านบาท
การขายไฟ : ผู้ใช้อุตสาหกรรม
ลักษณะธุรกิจ : ผลิตไฟฟ้าและแปรรูปพืชพลังงาน

ตุลาคม 7, 2015

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →