โครงการ ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส

โครงการ ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
ชื่อโครงการ: ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
สัดส่วนการถือหุ้น:              100%
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าชีวมวล
ที่ตั้ง: อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กำลังการผลิตติดตั้ง :        9.9 เมกะวัตต์
   
   
กันยายน 14, 2018

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →