slide-home1-1
BB
Slider X500 BG

หน้าแรก

ผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง


ด้วยประสบการณ์กว่า 51 ปี ในธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเป็นบริษัทผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทย UWC ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในมาตรฐานของ
เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 115 kV / 230 kV / และ 500 kV

ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


UWC ได้ก้าวสู่ผู้ผลิตไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2558 และเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ที่นำความชำนาญด้านวิศวกรรม       มาปรับปรุงระบบการใช้เชื้อเพลิงแบบผสมผสานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จะยังคงเลือกสรรการลงทุนในธุรกิจพลังงาน  เพื่อสร้างความเติบโตและความมั่นคงของรายได้ต่อไป

ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล


UWC ในฐานะผู้นำธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลและแปรรูปพืชพลังงาน ได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชพลังงาน เพื่อนำมาแปรรูปให้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

ตัวอย่างโครงการด้านพลังงาน

ตัวอย่างลูกค้าและเจ้าของโครงการ

ลูกค้าเสาส่ง
ลูกค้าเสาโทรคมนาคม

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →